Polityka prywatnościNiniejsza polityka prywatności dotyczy gier wideo Shakes & Fidget, SoccerStar (znanej również jako KickerStar), Bloodmoon, Tiny Island oraz Clash of Empires (dalej zwanych „Grami”).

Dokument objaśnia pokrótce sposób, w jaki wykorzystujemy dane. Zawiera on informacje na temat zakresu przetwarzanych danych, celu ich przetwarzania i stosownej podstawy prawnej. Wyjaśniamy w nim także, jakie prawa przysługują Państwu w zakresie danych i w jaki sposób można tych praw dochodzić.

Spis treści:
1. Dane osobowe
2. Bezpieczeństwo danych i ujawnianie danych osobowych
3. Login z platform Facebook / Steam / Apple Gamecenter / logowanie przy użyciu aplikacji Twitter / Google Play Games / wtyczek z portali społecznościowych
4. Śledzenie
5. Treść dodatkowa
6. Prawa użytkownika
7. Okres przechowywania danych
8. Ważność i zmiany niniejszej polityki
9. Dodatkowe informacje i inspektor ochrony danych

1. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które można przy rozsądnych staraniach powiązać z tożsamością osoby (art. 4 ust. 1 RODO). Przetwarzamy dane osobowe naszych graczy głównie po to, aby mogli oni swobodnie korzystać z naszych Gier. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Gdy tworzą Państwo konto użytkownika do naszych Gier, przypisujemy mu niepowtarzalny numer. Przechowujemy wybraną przez Państwa nazwę użytkownika, hasło, jak również adres e-mail, chyba że logowanie następuje przy użyciu loginu powiązanego z Facebookiem (więcej informacji o loginach stron trzecich w sekcji 3). Podanie tych danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Stosujemy procedurę podwójnej zgody, aby zweryfikować, czy podany adres e-mail faktycznie należy do Państwa. Choć uczestnictwo nie jest warunkiem korzystania z naszych Gier, jest ono zalecane, gdyż ważne wiadomości dotyczące np. potwierdzenia loginu, zmiany hasła, czy też okazjonalne informacje o Grach, w które Państwo grają, możemy przesyłać wyłącznie na potwierdzone adresy e-mail. Podstawą prawną wspomnianej reklamy bezpośredniej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Do reklamowania naszych gier przez portale społecznościowe możemy wykorzystywać również Państwa adres e-mail haszowany metodą niepozwalającą na jego wsteczne rozszyfrowanie.

Przechowujemy adres źródłowy IP oraz czas dokonania rejestracji. Przechowujemy również adres źródłowy IP oraz czas potwierdzenia adresu e-mail. Ma to na celu wywiązanie się ze spoczywającego na nas ciężaru dowodu, ochronę przed atakami wymierzonymi w nasz system, jak również zapewnienie zgodności z zasadami gry.

Kiedy korzystają Państwo z naszych Gier, Państwa urządzenie komunikuje się z naszymi serwerami. W związku z tym zapisujemy czas logowania i wylogowania oraz wszelkie niezbędne adresy IP. Mogą nimi być adres IP zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub urządzenia mobilnego. Dane te przechowujemy w celu obsługi naruszeń naszych warunków, jak również po to, aby spełnić wymogi określone przez organy ścigania.

Dzięki naszym Grom mogą Państwo także komunikować się z innymi graczami i ujawniać dane osobowe. W tym zakresie doradzamy zachowanie ostrożności. W przypadku, gdy otrzymają Państwo wiadomości od innych użytkowników, zostaną one zapisane na Państwa koncie użytkownika. Umożliwia to przeglądanie wszystkich wiadomości otrzymanych podczas Gry. Usunięcie wiadomości w Grze spowoduje ich usunięcie także z Państwa konta użytkownika.

Jeśli biorą Państwo udział w losowaniu jednego z naszych totalizatorów, przechowujemy podane wówczas dane (mogące mieć charakter danych osobowych). Dane te przetwarzamy w celu wyłonienia zwycięzcy, rozdania nagród, jak również zbierania danych statystycznych na temat graczy. Danych tych nie udostępniamy stronom trzecim.

Kiedy wysyłają nam Państwo e-mail lub wiadomość za pomocą naszego systemu wsparcia, przechowujemy tę wiadomość w celu rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku wiadomości przesyłanych przez nasz system wsparcia, przechowujemy również tzw. metadane Państwa urządzenia, m.in. nazwę przeglądarki i systemu operacyjnego, aby skuteczniej pomóc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.


2. Bezpieczeństwo danych i ujawnianie danych osobowych

Przetwarzamy tylko niektóre kategorie danych osobowych, przy czym żadne z nich nie są szczególnie wrażliwe. Niemniej jednak stosujemy i stale ulepszamy daleko posunięte środki ostrożności mające na celu zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych oraz zmniejszyć powiązane z tym ryzyko. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na serwerach znajdujących się na terenie Niemiec. Wszyscy nasi pracownicy, którzy regularnie obsługują dane osobowe, podlegają przepisom prawnym o tajności i ochronie danych oraz są przeszkoleni w tym zakresie.

Nie wszystkie procesy związane z naszymi Grami są realizowane przez nas. Niektóre usługi są realizowane w naszym imieniu przez strony trzecie zgodnie z art. 28 RODO („Podmiot przetwarzający”). Dotyczy to częściowo przetwarzania płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług, takich jak operatorzy kart kredytowych, banki, PayPal, itp. (więcej informacji w sekcji 5). Stronom trzecim zlecamy czasami również wykonanie usług w zakresie statystyki, reklamy oraz wysyłania e-maili. W przypadkach, w których odpowiedzialność za wspomniane przetwarzanie ciąży w dalszym ciągu na nas, zewnętrzne podmioty zobowiązane są do poufnego i bezpiecznego traktowania Państwa danych i mogą je przetwarzać wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania powierzonego im zadania. Ponadto mogą one przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z udzielonymi im przez nas instrukcjami. W tym celu zawarliśmy odpowiednie umowy, a wspomnianych dostawców usług poddajemy regularnej weryfikacji pod kątem spełniania przez nich zobowiązań umownych.

W kontekście wspomnianego powyżej przetwarzania zamówień, niektóre dane są przesyłane amerykańskim firmom w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z art. 45 ustęp 1 RODO, takie przekazywanie danych nie wymaga szczególnej zgody. W sekcjach 3 i 4 podajemy szczegółowe informacje dotyczące okoliczności przesyłania danych, jak również firm, którym je przesyłamy.

Ponadto ujawniamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest do konieczne, aby dochodzić naszych praw, chronić naszych użytkowników, zapobiegać zagrożeniu dla państwa lub bezpieczeństwa publicznego lub ścigać przestępstwa, i tylko wówczas, gdy jest to dopuszczalne w świetle ustawowych przepisów o ochronie danych lub po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. Państwa uzasadniony interes zostanie uwzględniony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


3. Login z platform Facebook / Steam / Apple Gamecenter / logowanie przy użyciu aplikacji Twitter / Google Play Games / wtyczek z portali społecznościowych

Gdy tworzą Państwo konto użytkownika do naszych Gier, mogą Państwo wprowadzić informacje ręcznie lub wykorzystać dane udostępnione wcześniej stronie trzeciej (szczegóły w sekcji 1).

Jeśli używają Państwo loginu z aplikacji Facebook, firma Facebook (Facebook, Inc.) prześle nam Państwa informacje za pośrednictwem profilu Facebook i adresu e-mail po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przekazanie. Informacje publiczne przesyłane w ten sposób obejmują Państwa identyfikator, name, first_name, last_name, link, gender, locale, time zone, updated_time i verified. Chodzi tutaj o jednorazowy transfer danych, przy czym informacje te zostaną wykorzystane do utworzenia nowego konta użytkownika w wybranym przez Państwa świecie gry. Spośród przesłanych danych zapisujemy tylko token i identyfikator z aplikacji Facebook, ponieważ są one wymagane do zalogowania się do Gry. Nie uzyskujemy przy tym wiedzy na temat Państwa hasła do Facebooka. Jednakże Facebook może zapisywać dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszych Gier. Facebook podlega Tarczy Prywatności UE-US; z tego powodu, przekazywanie danych nie wymaga szczególnej zgody w myśl art. 45 ust. 1 RODO. Więcej informacji o Facebooku i RODO pod adresem https://www.facebook.com/business/gdpr.

Mogą Państwo także utworzyć konto użytkownika do naszych Gier na platformie Steam (Steam jest produktem firmy Valve Corporation, więcej informacji pod adresem https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/). W tym przypadku nie uzyskujemy żadnych danych osobowych.

Jeśli korzystają Państwo z urządzenia Apple, mogą Państwo utworzyć konto użytkownika na naszych serwerach za pośrednictwem loginu z Game Center. W tym przypadku firma Apple (Apple, Inc.) prześle nam Państwa identyfikator Apple, nazwę Game Center oraz adres e-mail. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Apple można uzyskać pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/privacy/pl/.

Weryfikacja na urządzeniach z systemem Android przebiega w podobny sposób („Google Play Games”). W tym przypadku informacje o grze zostaną przesłane do Google i powiązane z tożsamością użytkownika z aplikacji Google +. Będą one również widoczne w szeregu produktów firmy Google (https://developers.google.com/games/services/terms). Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można uzyskać pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Firma Google podlega Tarczy Prywatności UE-US; z tego powodu przekazywanie danych nie wymaga szczególnej zgody w myśl art. 45 ust. 1 RODO.

Mogą Państwo również powiązać swoje konto(-a) użytkownika z aplikacjami Facebook, Google Play Games i Game Center w późniejszym terminie. Dzięki temu mogą Państwo importować konta użytkownika i korzystać z nich na dodatkowych urządzeniach.

Omawiane tutaj łączenie wsteczne może zostać dokonane z użyciem ikony z logiem Facebooka z poziomu Gier. Kliknięcie ikony z logiem Facebooka w jednej z naszych Gier generuje łącze przekierowujące do oficjalnej strony z aplikacjami Facebooka, przycisk „Lubię to,” a także opcję wstecznego powiązania lub odłączenia Gry od Państwa konta użytkownika przez funkcję Facebook Connect. Kliknięcie ikony z logiem Twittera otwiera oficjalny kanał Twittera w serwisie, lecz nie tworzy stałego powiązania.

Przycisk „Lubię to” w naszych Grach nie jest związany z wtyczką oferowaną przez firmę Facebook, Inc. – w przypadku aplikacji i naszych Gier w wersji Steam jest to jedynie łącze przekierowujące do oficjalnej strony z aplikacjami Facebooka. Jest to funkcja przeglądarki wykorzystująca JavaScript, która kontaktuje się z serwerami Facebooka dopiero po kliknięciu przycisku. W tym przypadku stają się Państwo fanami danej usługi na Facebooku, przez co odpowiednie informacje zostają przesłane bezpośrednio do Facebooka i tam przechowane. Ponadto wtyczka ta powoduje przekierowanie do Facebooka informacji o otwarciu w Państwa przeglądarce strony z naszą ofertą. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani na Facebooku na tym samym komputerze, Facebook może dopasować sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej do Państwa konta na Facebooku, wiążąc je ze sobą (nie ogranicza się to tylko do widoku strony). Więcej szczegółów na temat zakresu i celu gromadzenia i przetwarzania danych, a także ich wykorzystywania przez Facebook można znaleźć w polityce ochrony danych Facebooka. Znajdują się tam również informacje o tym, jak chronić własne dane osobowe, a także szczegóły związane z odpowiednimi ustawieniami na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

Przechowujemy tokeny Push, przez co możemy przesyłać wiadomości w trybie Push do urządzenia Apple lub urządzenia z systemem Android. Możemy również wykorzystać tę technologię na innych platformach w przyszłości. Zarządzać wiadomościami w trybie Push można za pomocą opcji „Opcje” lub „Ustawienia” w aplikacji mobilnej lub w ustawieniach urządzenia.


4. Śledzenie

Jeśli uzyskują Państwo dostęp do naszych Gier za pośrednictwem przeglądarki, aplikacja YouTube LLC może wywołać skrypt umożliwiający odtwarzanie nagrań wideo na stronie. Więcej informacji w polityce prywatności YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Aby ustalić, przez jaki kanał reklamowy użytkownik odnalazł jedną z naszych Gier, wykorzystujemy niepowtarzalne kody („CID”) przesyłane nam przez media takie jak banery reklamowe i nagrania wideo. Jeśli w wyniku tego dojdzie do utworzenia konta użytkownika, kod CID zostanie z nim skojarzony na stałe.

W tym celu stosujemy technologię zwaną „fingerprinting” (znakowanie), która umożliwia rozliczenie się z partnerem reklamowym na sprawiedliwych zasadach. Kliknięcie baneru reklamowego powoduje tymczasowe przechowanie rozmaitych ogólnodostępnych informacji, takich jak typ przeglądarki, numer wersji i system operacyjny, w celu ich porównania z informacjami podawanymi przy rejestracji na jednej z naszych stron z grami. Wszystkie te dane są całkowicie usuwane po kilku minutach.

W niektórych miejscach używamy także plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które technicznie umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Pomagają one tworzyć bardziej przyjazne użytkownikowi, sprawniejsze i bezpieczniejsze usługi. Na przykład przechowują niektóre ustawienia, tak aby nie trzeba było wybierać ich przy każdej wizycie na stronie internetowej.
Przetwarzamy pliki cookies w celu realizacji umowy i robimy to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Jeśli grają już Państwo w nasze gry, częścią naszych usług jest zagwarantowanie Państwu swobodnego i łatwego dostępu do gier na tyle, na ile jest to możliwe, a także przechowywanie decyzji podjętych przez Państwa w grze, takich jak wybór świata gry. W tym kontekście mamy również prawnie uzasadniony interes dotyczący przetwarzania plików cookies w wyżej wymienionych celach, aby uzupełnić nasz zewnętrzny wizerunek i obecność na rynku o nowoczesną stronę internetową. Używając plików cookies, możemy zapewnić osobom odwiedzającym naszą stronę i naszym obecnym użytkownikom możliwie najlepszy sposób korzystania z naszej strony internetowej. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu naszych ofert do określonych zainteresowań i potrzeb. Nasze pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które wymagałyby specjalnej ochrony w rozumieniu art. 9 RODO. Zakładamy więc, że nasz interes polegający na możliwości oferowania atrakcyjnej strony internetowej i usług odpowiada Państwa interesowi polegającemu na możliwości odwiedzania atrakcyjnej strony internetowej, oraz że ten wspólny interes jest ważniejszy niż Państwa interes polegający na nieotrzymywaniu plików cookies. Okres, przez jaki pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu, w znacznym stopniu zależy od standardowych lub niestandardowych ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Zmieniając te ustawienia, mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Pliki cookies, które zostały już zapisane, można w dowolnym momencie usunąć – również w sposób automatyczny.

Z plików cookies korzysta również Google Analytics, analityczna usługa sieciowa firmy Google Inc. Wygenerowane w ten sposób informacje, które mogą zawierać adresy IP, są przesyłane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są państwem trzecim, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych. Odpowiedni stopień ochrony w zakresie przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych gwarantuje właściwa decyzja Komisji w rozumieniu art. 45 ust. 9 RODO. Decyzja o odpowiednim stopniu ochrony (tarcza ochrony danych UE-US, tj. Tarcza Prywatności UE-US) wymaga certyfikacji własnej firm amerykańskich, których dotyczy ta decyzja. Firma Google przeprowadziła taką certyfikację własną. Google przetwarza w naszym imieniu powyższe informacje w celu oceny stopnia wykorzystania naszej strony internetowej i tworzenia statystyk. Na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest to nasz prawnie uzasadniony interes, ponieważ pozwala nam zapewniać oferty ukierunkowane na dany rynek. Ponieważ zapoznają się Państwo z naszymi ofertami i zakładamy, że dzieje się tak ze względu na Państwa zainteresowanie nimi, nasz interes jest ważniejszy niż Państwa interes polegający na nieotrzymywaniu plików cookies. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przesyłaniu danych przez Google, pobierając i instalując następującą wtyczkę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Ustawienia przeglądarki sieciowej umożliwiają określenie, w jaki sposób mają być traktowane pliki cookies. Jeśli korzystają Państwo z jednej z naszych Gier w wersji Flash, Państwa urządzenie zachowa również lokalne dane Flash. Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów zajmujących się ochroną danych.


Dodatkowo na naszych stronach internetowych i w aplikacjach znajduje się kilka „pikseli” pochodzących z aplikacji Facebook (do 2016 r. piksel ten zwany był „pikselem śledzącym konwersję”, dziś oficjalna jego nazwa to „piksel Facebooka”) i Google. Piksele to niewielkie części kodu, które generują określony kod śledzący, który będzie przechowywany jako plik cookies na urządzeniu końcowym. W ten sposób liczymy użytkowników naszych gier w celu ustalenia, czy prowadzone przez nas działania promocyjne są skuteczne. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe i jakie mają Państwo możliwości ochrony swojej prywatności, można znaleźć pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Używamy funkcji śledzenia konwersji w Google AdWords do mierzenia skuteczności naszych działań reklamowych. Po osiągnięciu określonych celów na naszej stronie internetowej („konwersji”), takich jak pobranie aplikacji, zrealizowanie zamówienia czy zapisanie się do naszego newslettera, dany cel jest rejestrowany przez Google. Google może następnie zmierzyć dla nas liczbę osiągniętych celów. Dodatkowo Google użyje wcześniej zachowanych plików cookies do określenia, które reklamy klikano wcześniej i które z tego powodu miały decydujące znaczenie przy osiąganiu danego celu. Google przetwarza te dane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, ale nie będzie wiązać ich z Państwa danymi osobowymi pochodzącymi z Państwa konta Google. Objaśnienia dotyczące przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz odpowiedniego wyważenia Państwa i naszych interesów, a także możliwości wyłączenia przesyłania danych można znaleźć w informacjach dotyczących usługi Google Analytics.

Narzędzie Menedżer tagów Google służy do osadzania kodów śledzących i kodów dotyczących remarketingu, nie przechowuje jednak żadnych danych osobowych.

Używamy funkcji remarketingu dynamicznego firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, („Google”) w związku z funkcjami międzyplatformowymi platform Google DoubleClick i DoubleClick Exchange Buyer. Funkcje ta służą do przedstawiania osobom odwiedzającym naszą stronę reklam opartych na ich zainteresowaniach w ramach sieci reklamowej Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka przechowuje tak zwane pliki cookies. Pliki te używane w tym kontekście to pliki tekstowe zapisane na Państwa komputerze, które rozpoznają odwiedzających, kiedy ci uzyskują dostęp do stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Takie strony internetowe mogą następnie wyświetlać reklamy, które odnoszą się do treści wcześniej wyświetlonych przez odwiedzającego stron internetowych, które używają funkcji remarketingu Google. Według firmy Google podczas tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobowe. Jeśli jednak chcą Państwo dezaktywować funkcję remarketingu Google, mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie, zmieniając odpowiednie ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie mogą Państwo skorzystać z usługi Advertising Network Initiative do wyłączenia używania plików cookies przechowywanych w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach, postępując zgodnie z instrukcją znajdującą się pod adresem https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Objaśnienia dotyczące przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz odpowiedniego wyważenia Państwa i naszych interesów, a także możliwości wyłączenia przesyłania danych można znaleźć w informacjach dotyczących usługi Google Analytics.

Używamy Google DoubleClick Floodlight, systemu śledzącego konwersję działającego na platformie Google Marketing Platform. Składa się on z tagów, które rejestrują aktywność na naszej stronie internetowej, oraz funkcji raportowania, które dodają dane dotyczące konwersji do naszych raportów. System Floodlight używa plików cookies do przechwytywania powtarzających się odwiedzin z określonej przeglądarki. Mogą Państwo wyłączyć funkcję śledzenia Google w ustawieniach reklam pod adresem https://adssettings.google.com/ lub korzystając z usługi Network Advertising Initiative, umożliwiającej rezygnację z usług różnych dostawców i dostępnej pod adresem: https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Objaśnienia dotyczące przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz odpowiedniego wyważenia Państwa i naszych interesów, a także możliwości wyłączenia przesyłania danych można znaleźć w informacjach dotyczących usługi Google Analytics.

Nasze aplikacje dla urządzeń końcowych Android i iOS zawierają zestaw narzędzi programistycznych Google SDK. Narzędzie to nie służy nam do gromadzenia danych osobowych, przy jego pomocy zbieramy jedynie ogólne informacje dające pojęcie o ruchu użytkowników przechodzącym przez nasze aplikacje, przez co możemy ulepszyć nasze działania reklamowe. Informacje te obejmują język przeglądarki zainstalowanej na Państwa urządzeniu, ustawienia regionalne urządzenia końcowego, jak również strefę czasową. W przyszłości będziemy być może gromadzić dodatkowe informacje ogólne, takie jak czas trwania wizyty i liczba kliknięć w aplikacji. Informacje te nie pozwalają na ustalenie tożsamości, a ich przetwarzanie odbywa się anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=plNasza funkcja „Tube” pozwala graczom oglądać reklamy. Będzie ona wyświetlać reklamy wideo od zmieniających się dostawców zewnętrznych, zwłaszcza dostawców firmy Fyber N.V., Wallstraße 9-13, 10179 Berlin, Niemcy. Domyślnie funkcja Tube jest wyłączona i żadne dane nie są przesyłane do stron trzecich. Przesyłanie nastąpi jedynie po wyrażeniu zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli gracz zdecyduje się obejrzeć reklamę, wyślemy jego adres IP i identyfikator reklamowy do dostawcy zewnętrznego. Po obejrzeniu filmu przez gracza dostawca wyśle nam potwierdzenie, że możemy przyznać graczowi odpowiedni bonus w grze („szczęśliwe monety” do wykorzystania w Kole fortuny dr Abawuwu). Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób firma Fyber chroni Państwa dane, można znaleźć pod adresem https://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/. Możemy przesyłać Państwa dane osobowe do Stanów Zjednoczonych w trakcie korzystania z usługi. Stany Zjednoczone są państwem trzecim, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych. Odpowiedni stopień ochrony w zakresie przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych gwarantuje właściwa decyzja Komisji w rozumieniu art. 45 ust. 9 RODO. Decyzja o odpowiednim stopniu ochrony (tarcza ochrony danych UE-US, tj. Tarcza Prywatności UE-US) wymaga certyfikacji własnej firm amerykańskich, których dotyczy ta decyzja. Według firmy Fyber (https://www.fyber.com/gdpr-faqs) gromadzone dane przechowywane są w chmurze Amazon Web Services (AWS), która posiada certyfikację w ramach programu Tarcza Prywatności. Funkcję Tube można dezaktywować w ustawieniach wewnątrz gry, tym samym wycofując zgodę na przetwarzanie danych.

W nasze aplikacje wbudowany jest programistyczny zestaw narzędziowy SDK firmy AppsFlyer Ltd do obsługi dostępu do wspomnianych wyżej pikseli. Firma AppsFlyer podlega Tarczy Prywatności UE-US, dlatego też przesyłanie danych nie wymaga szczególnej zgody w rozumieniu art. 45, ust. 1 RODO. Więcej o funkcjach i polityce prywatności aplikacji AppsFlyer pod adresem https://www.appsflyer.com/product/gdpr.

Większość elementów statycznych gier (np. grafika) przechowywana na serwerach firmy Akamai Technologies, skąd przesyłane są one do urządzenia za każdym razem, gdy uruchamiają Państwo grę. Państwa adres IP może być zapisany przy dostępie do elementów gry przechowywanych przez firmę Akamai. Niektóre z naszych stron internetowych wyświetlają czcionki firmy Adobe Systems Incorporated. Dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem serwerów w Stanach Zjednoczonych, a firma Adobe może ustalić, że odwiedzili Państwo ich stronę internetową.

Śledzenie urządzenia mobilnego można wyłączyć lub zresetować – więcej informacji można uzyskać, zaglądając do instrukcji obsługi urządzenia końcowego pod hasłem „Śledzenie reklam” lub „Identyfikator reklam Google”.


5. Treść dodatkowa

W nasze Gry można grać całkowicie za darmo. Oferujemy jednak także płatne usługi dodatkowe. Jeśli postanowią Państwo zakupić te usługi, transakcja finansowa zostanie dokonana przez wybranego przez Państwa dostawcę usług, takiego jak firma PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg) lub Paymentwall (PW Inc., spółka na prawie stanu Nevada), za pośrednictwem których dokonywanie płatności umożliwia firma Wirecard AG (Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Niemcy) oraz firma Goodgame Studios (Altigi GmbH, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Niemcy)), który z kolei będzie ponosił odpowiedzialność za przetwarzanie płatności od strony technicznej. W tym przypadku możemy przesłać dane innym dostawcom usług w zakresie koniecznym do ustalenia ceny, rozliczenia, jak również do pobrania płatności. Mówiąc dokładnie, dane te obejmują Państwa pseudonim, świat gry, w którym utworzone zostało Państwa konto, ustawienia językowe oraz ewentualne preselekcje. Nie zostaną przesłane do nas natomiast żadne dane osobowe, które podają Państwo dostawcy usług, w szczególności Państwa nazwisko, adres, ani dane do płatności.

Po dokonaniu płatności otrzymujemy od danego dostawcy usług potwierdzenie i je przechowujemy. Potwierdzenie to zawiera informacje umożliwiające nam weryfikację stanu danej transakcji. Jest to konieczne w celu realizacji uzgodnionej i opłaconej usługi oraz – w razie konieczności – obsługi klienta.


6. Prawa użytkownika

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzanie danych osobowych odbywa się po to, abyśmy mogli wywiązać się z umowy z użytkownikiem w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane te mogą być jednak przetwarzane wyłącznie, jeśli użytkownik ukończył co najmniej 16 lat (13 lat w niektórych krajach). Z tego powodu w nasze gry mogą grać wyłącznie osoby, które osiągnęły wiek, w którym przetwarzanie danych jest dozwolone w ich kraju pochodzenia. Dzieci, które posiadają obecnie konto użytkownika, muszą do dnia 25 maja 2018 r. okazać zgodę ich opiekuna prawnego. Dzieci, które chcą utworzyć nowe konto użytkownika, również muszą okazać zgodę opiekuna prawnego. Jeśli Państwo lub Państwa opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie Państwa danych, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie bez podawania przyczyny zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Nie będzie ono miało wpływu na zgodność z prawem jakichkolwiek czynności związanych z przetwarzaniem danych odbywających się na podstawie wydanej zgody i przeprowadzonych przed jej cofnięciem. Do tego celu można skorzystać z naszego narzędzia wsparcia.

Mają Państwo także prawo zażądać od nas powiadomienia o tym, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. Jeśli tak jest, przysługuje Państwu prawo do informacji na temat tych danych osobowych. Treść przedmiotowego prawa do informacji wynika z postanowień art. 15 RODO. Informacje te można uzyskać, korzystając z naszego narzędzia wsparcia. Jeśli przesyłają do nas Państwo zapytanie e-mailem, możemy zazwyczaj udzielić tylko informacji o danych powiązanych z adresem z e-mail, z którego przesłano zapytanie. W przypadku zapytań przesyłanych faksem lub listownie, należy podać świat gry, nazwę gracza, a także adres e-mail, za pomocą którego dokonali Państwo rejestracji.

Jeśli przetwarzamy lub jeśli osoba trzecia przetwarza dane osobowe, które Państwa dotyczą, w interesie publicznym w rozumieniu art. 6 lit. e) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 list. f) RODO, mają Państwo prawo, z przyczyn wynikłych z konkretnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Zgodnie z ust. 2 mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec bezpośredniego reklamowania naszych usług. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane pod kątem wysyłania do Państwa bezpośrednich wiadomości. Sprzeciw można wyrazić za pomocą naszego narzędzia wsparcia bądź korzystając odpowiedniego łącza z otrzymanej od nas wiadomości promocyjnej. Od tego momentu dane nie będą przetwarzane do celów wysyłania wiadomości reklamowych. Obejmuje to również kampanie przenoszenia danych i tworzenia grup podobnych odbiorców na Facebooku.

Jeśli Państwa dane osobowe uległy zmianie bądź zostały przez nas błędnie zapisane, przysługuje Państwu prawo ich korekty zgodnie z art. 16 RODO. W tym celu należy użyć naszego narzędzia wsparcia.

Zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo usunięcia Państwa danych osobowych. Z prawa można skorzystać, gdy chcą Państwo usunąć wszystkie swoje konta użytkownika, gdy wygasa obowiązek prawny zachowania danych, gdy dane nie są już potrzebne do rozliczeń, jak również w celu zgłoszenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, dane te muszą zostać usunięte. W ostatniej z przytoczonych sytuacji można zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Możliwe jest również, że przetwarzane dane dotyczą dziecka, którego danych nie wolno przetwarzać. Żądanie usunięcia danych można zgłosić za pośrednictwem naszego narzędzia wsparcia.

Ogólnie rzecz ujmując, przysługuje Państwu prawo żądania i uzyskania od nas danych, które zostały nam przez Państwa dostarczone, bądź żądania, abyśmy dane te przekazali innej, odpowiedzialnej w tym zakresie osobie. Obecnie nie znamy przypadku, w którym mogłoby to mieć praktyczne znaczenie w związku z naszymi grami.

Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit – Pełnomocnik miasta Hamburg ds. ochrony danych i wolności informacji, Klosterwall 6 (Block C), 20095, Hamburg, Niemcy, telefon: 040/428 54 - 4040, faks: 040/428 54 - 4000, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de), jeśli w Państwa przekonaniu przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO).


7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po osiągnięciu celu, dla którego są przetwarzane. Wszystkie informacje wymienione w sekcji 1 będziemy zatem przechowywać przez cały okres obowiązywania umowy, którą zawarli Państwo z nami, gdyż jest to konieczne do spełnienia naszych obowiązków wynikających z niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto informacje te są zachowywane w zakresie dozwolonym przez prawo do wolności słowa i informacji, w stopniu koniecznym do spełnienia obowiązku prawnego lub do zgłoszenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO. W grę mogą wchodzić również kwestie rozliczeń i zwalczania nadużyć lub przepisy prawne o okresie przechowywania dokumentów. Okres przechowywania określa niemiecki kodeks handlowy i w odniesieniu do naszej umowy z użytkownikiem i powiązanych z nią transakcji finansowych wynosi on zazwyczaj sześć lat, liczonych do końca roku kalendarzowego. Okres przechowywania dokumentów może również wynikać z umów zawartych ze stronami trzecimi (np. z właścicielami prawa autorskiego i zależnych praw autorskich). Dane podlegające obowiązkowi przechowywania zostaną zablokowane do wygaśnięcia wymaganego okresu. Usuwamy dane rejestrów zgodnie z par. 76 niemieckiej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) na koniec roku następującego po ich zgromadzeniu. Wszelkie dane zapisane przez aplikację w Państwa urządzeniu mogą w nim pozostać do chwili usunięcia aplikacji.


8. Ważność i zmiany niniejszej polityki

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszych Gier i stron internetowych. Jeśli otworzą Państwo łącza zamieszczone przez innych użytkowników w wiadomościach lub w komunikatorze, mogą Państwo zostać przekierowani do stron internetowych i ofert stron trzecich. Nie mamy kontroli nad treściami stron trzecich, zaś niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.

Szybki rozwój Internetu i bieżący stan prawa ochrony danych mogą wymusić wprowadzenie zmian do niniejszej Polityki Prywatności odzwierciedlających nowe przepisy prawne oraz zmiany w technologii lub w naszych Grach. Powiadomimy Państwa niezwłocznie o wszelkich zmianach.


9. Dodatkowe informacje i inspektor ochrony danych

Wspólne granie wymaga wzajemnego zaufania. Dlatego też zawsze chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące wykorzystywania i przetwarzania Państwa danych osobowych. Takim przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się jedynie kilku naszych zaufanych pracowników. Jeśli mają Państwo pytania, na które niniejsza Polityka Prywatności nie udziela odpowiedzi, jeśli potrzebują Państwo wyjaśnień któregokolwiek z jej postanowień lub chcieliby Państwo podzielić się swoimi przemyśleniami, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z formularza pomocy (link do narzędzia wsparcia) lub bezpośrednio informując naszego inspektora ochrony danych:


Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Dr Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
E-mail: datenschutz@playa-games.com
Witryna internetowa: https://www.graef.eu/

Sierpień 2019 r., Playa Games GmbH